Плюс енергийната къща в Кладница с награда Isover Energy Efficiency The Best of Awards

На 26-ти ноември Изовер организира събитие „Ден на Мулти-комфортната къща. Награди Енергийна Ефективност на Изовер“. Събитието представи пред архитекти опитът на първите високо енергийно ефективни реализирани обекти в България както в жилищния, така и в обществения сектор. Архитекти от цялата страна се присъединиха да споделят и почерпят опит.

Г-жа Мария Кухтева, Управител на направление Изовер в Сен-Гобен Констракшън Продъктс България откри събитието с благодарствени думи към архитектите, участващи в полагането на първите стъпки в енергийната ефективност в сградите в България и създали първите пилотни проекти днес, които трябва да станат стандарт утре. В ръцете на архитектите е бъдещата енергийна независимост на жилищния фонд, който използва около 40% от общото потребление на енергия. Архитектите имат важната роля в предпазването на планетата ни от климатичните промени и в подобряването на комфорта в сградите. Именно този комфорт е заложен в основите на концепцията „Мулти-Комфортна Къща“, която беше представена от г-н Габриел Голумбеану, гост-лектор от международния маркетинг на Изовер. Според него енергийната ефективност в сградите несъмнено е изключително важна, но не по-малко значим е комфортът на обитателите в тези сгради. Говорим за звуковия и акустичен комфорт, здравословния микроклимат в помещенията, комфорта на дневната светлина, пожарната безопасност и сигурност на обитателите, комфорта при монтаж на продукти и решения, които са здравословни и безопасни и накрая, но не на последно място комфорта при поддръжка след полагането на дълготрайни решения.

Събитието протече в приятна атмосфера с презентации на пионерите в енергийната ефективност в България и множество въпроси и дискусии.

На събитието, което бе посветено и на първите Награди за Енергийна Ефективност на Изовер /ISOVER Energy Efficiency The Best of Awards/, бяха представени двата наградени проекта в категория ново строителство, които ще представят България на международната церемония в Дъблин през март 2014 г. Това са еднофамилна Мулти-Комфортнa Къщa „Китката“, проектирана от архитектите Златка Христова и Евдокия Йотова от АД Студио и първата Плюсово енергийна Мулти-Комфортна Къща в България, проектирана от арх. Георги Николов от Студио Архе. Архитектите споделиха с аудиторията за всички трудности и предизвикателства по време на проектантския процес и при строителството. Представени бяха множество детайли от реализацията на тези проекти. Динко Кипров, инвеститор и собственик на Мулти-Комфортната Къща „Китката“, сподели за раждането на решението за инвестицията в мулти-комфортната къща и благодари на екипа на Изовер за оказаната постоянна компетентна подкрепа.

арх. Георги Николов представя проекта за Плюс Енергийна сграда в Кладница.
Плюс Енергийна сграда в Кладница; проект и мениджмънт строителство: Студио АРХЕ; снимка: Мисирков/Богданов

Наградите за Енергийна Ефективност на Изовер е престижно международно събитие, организирано с участието на 15 европейски държави и тази година за първи път приема проекти от България. Награждават се най-забележителните и творчески проекти, демонстриращи иновативен интегриран подход за прилагане на стандарт за енергийна ефективност в проекти за ново строителство и реновации, както и техните реализатори.

http://www.isover.bg