Арх. Георги Николов е първият български сертифициран архитект – CEPHD – проектант на пасивни сгради

Арх. Георги Николов е първият български сертифициран архитект – CEPHD – проектант на пасивни сгради

Арх. Георги Николов е първият български архитект, успешно преминал през обучение в BRE, Watford, UK, и изпит към Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist, Дармщад, Германия и е пърият сертифициран проектант на пасивни сгради – архитект в България.