Energyplus Villa Schmidt©

Бъдещият дом на семейство Валерия и Франк Шмидт ще бъде построен на територията на с. Равнище, община Правец. Еднофамилната къща ще отговаря на стандарта: пасивна сграда. Проектирането следва методиката PHPP на Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist, Германия. Къща Шмидт е плюсово енергийна, тъй като годишната енергия, произведена от фотоволтаичните модули е повече от общата енергийна нужда на къщата.

 • Специфична енергийна нужда за отопление и охлаждане: 14.9 kWh/(m2a), калкулирана с PHPP;
 • Обща енергийна нужда (отопление и охлаждане заедно с всички други битови енергийни нужди): 60 kWh/(m2a), калкулирана с PHPP;
 • Електрическа енергия, произведена от слънчева енергия: 75 kWh/(m2a)
 • Топлинен товар: 14 W/m2, калкулиран с PHPP.

Вижте какво е „Пасивна сграда“

Жилищната сграда е самостоятелна еднофамилна къща с гараж. Представлява едноетажен (в по-голямата си част) правоъгълен обем, който преминава в двуетажен в северозападната част на парцела, поради наклона на терена. От север, запад и юг сутеренът не е вкопан, а е изцяло на нивото на терена. Покривът на къщата е двускатен, като двата ската не се срещат в било, а се разминават във височина, формирайки странично осветление. В югозападната си част къщата има частичен етаж на кота +2.80, който формира едно подпокривно помещение над „стаята на Валерия” на кота ±0.00. Върху покрива на това помещение са проектирани фотоволтаични модули за електрическа енергия. Местоположението, височината, наклонът и ориентацията север-юг на фотоволтаичнните модули са възможно най-благоприятните, спрямо заобикалящата висока дървесна растителност.

На приземния етаж се намират гараж, обширна еднопространствена дневна с трапезария и кухня със склад. Покрита тераса с лятна кухня и барбекю свързват къщата с южната част на терена. На приземния етаж има тоалетна с достъп от входно преддверие, перално помещение с място за сушене на дрехи, спалня за двама души със самостоятелна баня и общ дрешник, „стая на Валерия”. Подпокривното помещение над „стаята на Валерия” е свързано чрез стълба с дрешника. Стая за охрана/гости с отделна баня са също част от приземния етаж.

Сутеренът съдържа еднопространствено студио с кухненски бокс и спален кът, баня, общ склад и техническо помещение със склад.

Къщата има смесена конструкция със стоманобетонни колони, греди и плочи, лек покрив с дървена конструкция и фасада със зид 12см + рамкова дървена конструкция със стъклена вата.

Предвидени мерки за намаляване на консумацията на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници:

 • Компактен обем на сградата;
 • Недопускане на термомостове във външната обвивка на къщата;
 • Завишени стойности на изолация на къщата:
  • Стени с U=0.109W/m2K, изградени от предстенна обшивка, зидария 12см, външна топлоизолация от стъклена вата 25см и минерална вата 5см;
  • Покрив с U=0.096W/m2K, с външна топлоизолация от стъклена вата 40см;
  • Плоча на кота ±0.00 и плоча на кота -3.00 върху терена с U=0.106W/m2K, с изолация от XPS с дебелина 30см.
 • Високи нива на въздухонепроницаемост на сградата.
 • Прозорци от PVC със завишени стойности на топлоизолация с средно за целия прозорец U = 0.71 W/m2K.
 • Външна слънцезащита притив прегряване на помещенията през лятото;
 • Контролирана вентилация на къщата. Принудително се подава пресен въздух към всяко жилищно помещение и се изсмуква отработен въздух от баните и кухненския бокс. Това предотвратява необходимостта от отваряне на прозорците за вентилация на помещенията през студената зима и горещото лято, като в помещенията ще се поддържа винаги пресен въздух, отговарящ на всички хигиенни изисквания;
 • Рекуператор с КПД над 86%. В него се извършва топлообмен между изхвърляния и постъпващия в къщата пресен въздух. Това спестява значително количество енергия за подгряване/охлаждане на постъпващия в къщата пресен въздух;
 • Предварително подгряване/охлаждане на пресния въздух чрез земен въздушен топлообменник в почвата около къщата – система „Awadukt thermo – Rehau”. Това предварително кондициониране на къщата печели значително количество възобновяема геотермална енергия, като по този начин се елиминира нуждата от климатизация. Освен това постъпващия в къщата въздух винаги минава през първоначален филтър, разположен в двора сред богата зеленина.
 • Слънчеви колектори за битова гореща вода. Ще бъдат инсталирани 4 броя плоски колектори в система с буферен съд 750л. с вграден 280л. бойлер, които ще задоволяват почти цялата нужда на къщата от битова гореща вода през годината.
 • Фотоволтаични панели за производство на електричество. На покрива на подпокривното помещение ще бъдат инсталирани модули с ориентировъчна обща мощност 8KW, които чрез инверторна станция ще подпомагат електро системата на къщата през тъмната част от денонощието. Това означава електро независимост през годината.
 • Събиране в резервоар на дъждовни води от покрива на къщата и използаването им в бита за промиване на тоалетните казанчета. Заложен е резервоар с вместимост 5м³, в него след предварително филтриране попадат дъждовните води от основния покрив на къщата. След това те се изпомпват чрез уред, разположен в техническото помещение на къщата, оттам се разпределят до всички тоалетни казанчета по независима от основния водопровод тръбна разводка. Системата има възможност за автоматично превключване към основния водопровод (без възможност за смесване с питейния водопровод) при недостатъчни валежи през годината. Тази система ще доведе до значителна икономия на питейна вода.
 • Енергоспестяващи електродомакински уреди и осветление. Всички осветителни тела ще бъдат енергоспестяващи, заложени са и LED осветителни тела. Пералнята и миялната машини са предвидени с вход за топла вода, произведена от слънчевите колектори.
 • Необходимата енергия за отопление и подгряване на гореща вода се добавя от пелетен котел 5-15kW с КПД до 94%, разположен в техническото помещение в сутерена.

Sq. Area: 430 м2
Designer: Студио АРХЕ
Design Team: арх. Георги Николов, Силвия Драганова, Бошко Таков
Investor: Семейство Валерия и Франк Шмидт