На устойчивата архитектура залага административна сграда в София

На устойчивата архитектура залага административна сграда в София

В напреднал етап на строителство е административно-складова сграда, която е разположена на бул.“Челопешко шосе“, в непосредствена близост до началото на автомагистрала „Хемус“ в местност Нова Враждебна – Папрата. Предвидена за корпоративни нужди, тя е инвестиция на фирмите „К&К маркетинг“ ЕООД и „Авангардни технологии и машини“ ЕООД, които развиват дейност в областта на високите технологии и предлагат специализирани технически решения за промишлеността. Може би това е причината към проекта и строителството да се прилагат по интелигентен начин редица мерки за енергийна ефективност и природосъобразност, каза ръководителя на архитектурния проект и управител на „Студио АРХЕ“ ЕООД арх. Георги Николов. В проектантския екип участват също и к.арх. Бошко Таков и арх. Павел Попов. Главен изпълнител на обекта, който в момента е в етап завършен груб строеж, е „Тимко билд“ ООД. Подизпълнители са „Тримо България“, „Прециз Ал“, „Комфорт СЛ“.

Сградата е съставена от два основни обема – складова част в едноетажно тяло в югозападната част на парцела и административна част в три етажен обем с частичен терасовиден етаж в североизточната част. Съобразена е с принципи на устойчивата архитектура.

Още в ситуационното решение за разполагане на сградата в парцела е осъществена една от първите пасивни архитектурни мерки, посочи също арх. Георги Николов. След това е и групирането на видовете помещения вътре в сградата. Административната зона е разположена по такъв начин, че офисната част да бъде ориентирана с основната си фасада към северното изложение, което допринася да не страда от преослънчаване. Летният топлинен режим в този случай за административната сграда е много по-тежък от зимния, уточни арх. Николов. На късите фасади на административната част се предвижда външна слънцезащита, която ще е с електрозадвижване.

Решението е с категорична централна ос на симетрия заради изискването на двете фирми възложители за относителна еднаквост на двете половини на сградата, както като обемно, така и като функционално решение по нивата.

Административната част с три офисни етажа е проектирана с работни помещения откъм фасадите и сервизни помещения и стълбищни клетки в югозападната си част. Четвъртият (терасовиден) етаж е решен като технически.

Складовата зона е едноетажен обем. В него са разположени редица складове за специализирани машини и консумативи за тях. Обемът е решен като свободно пространство с височина от 5 до 5.5 м. Предвидено е осветление единствено откъм покрива.

По думите на арх. Георги Николов в процеса на работа са правени непрекъснато подобрения от гледна точка повишаване на енергийната ефективност. Предвидени са редица мерки за устойчивата архитектура на сградата. Завишена е топлоизолацията, надвишаваща близо два пъти изискванията на нормите в България. Фасадните панели на складовата част са с два пъти по-голяма дебелина от масово продаваните в България, посочиха проектантите.

Предвидени са стъклопакети с пълнеж от аргон, което след проучвания се оказа, че в България много рядко се прави, каза арх. Николов и допълни, че много често се имитира и не се изпълнява в реалността. Пълнежът с аргон подобрява значително топлотехническите параметри (U = 1.1 W/m2K).

Ще се използват тройни стъклопакети с изключително добри параметри на топлопреминаване в зоната, където служителите работят в близост до витрините на партера на север (U = 0.6 W/m2K).

В складовата част са предвидени трислойни (двукамерни) куполи, което също не е масова практика в момента при изграждане на промишлени халета в България, коментираха също от „Студио АРХЕ“.

Други енергоефективни мерки са отопление чрез високоефективни кондензационни газови котли и енергоспестяващо осветление.

Ще бъде изпълнена локална пречиствателна станция за битовата канализация. Предвидено е и използване на покривните води за напояване на озеленяването и миене на външните площи на сградата.

Проектът е заложил на функционалност, семпла и стилна естетика.

В началото в заданието на инвеститорите не е имало екологични изисквания. Всички енергоефективни мерки, които ще донесат възвращаемост и ефективност, са в полза на устойчивата архитектура, подчертаха проектантите. И сега в хода на строителството съвместно инвеститорите и проектантът продължават да се грижат за подобряване на енергийните характеристики на сградата и за нейното устойчиво изпълнение.

Обект: Административно-складова сграда на бул. „Челопешко шосе“ в София
Инвеститор: „К&К маркетинг“ ЕООД и „Авангардни технологии и машини“ ЕООД
Проектант: „Студио АРХЕ“ ЕООД
Изпълнител: „Тимко билд“ ООД
Консултант: „Рафаилов консулт“ ЕООД
РЗП: 2795 кв.м
Фаза: завършен груб строеж

Автор: Гергана Димитрова

Вестник „Строителство градът“, бр. 20