Архитектурно студио Архе

Работим много и това ни харесва.

Начало / Концепция / Пасивна къща / Суперизолация

Суперизолация 

Суперизолиране на сградната обвивка означава елементите от тази обвивка да бъдат основно съставени от топлоизолация.

За постигане на параметрите на стандарта U-стойността (коефициент на топлопреминаване) трябва да е не по-голяма от 0.15 W/m2K. При българските климатични особености, най-често се достига до стойности на U не по-високи от 0.11 W/m2K.

Схема на допустими U-стойности (коефициенти на топлопреминаване) на ограждащите елементи на сградната обвивка

U-стойностите на елементите на ограждащите конструкции се балансират взаимно и заедно с всички останали компоненти на сградата, имащи отношение към енергийното й потребление се залагат в цялостната изчислителна методика за енергийния модел на сградата - PHPP.

   
Изолация на фасадна стена с минерална вата с прилагането на дървена конструкция с редуциран термомост, Water house, Благоевград
Покривна топлоизолация, Water house, Благоевград
Складиране на минерална вата преди полагането й
Полагане на покривна вата, Плюс-енергийна жилищна сграда, с. Кладница
Макет на фасадна стена лек сандвич панел за пасивна сграда с 30см стъклена вата, Умни къщи, Студио АРХЕ
Макет на фасадна стена на дървена пасивна къща Passive Woodline© Compact, Студио APXE
Суперизолация под фундаментна плоча, Стоматологичен център DUODENТ, Македония
Суперизолация под плоча, Плюс-енергийна сграда в Делта Хил, с. Кладница