Архитектурно студио Архе

Създаваме органична архитектура, но не сме био-екстремисти.

Начало / Концепция / Пасивна къща

Пасивна къща 

Какво е „пасивна” къща?

 

Пасивната къща е онази, на която комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи (Адамсън 1987 и Файст 1988).

Сградата се отоплява или охлажда сама, оттам е "пасивна".

Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изискванията на стандарта:

  • Специфична нужда от енергия за отопление не повече от 15 [kWh/m2] годишно.

  • Общо потребление на първична енергия на сградата за всички нужди не повече от 120 [kWh/m2] годишно.

  • Стойността за въздухонепроницаемостта, измерена чрез Blowerdoor тест, при налягане от 50 Pa, не трябва да надвишава 0.6 [1/h].

Схема: Основни принципи, заложени в стандарта пасивна сграда