Плюсово-енергийната къща в Кладница отговори на изискванията на стандарта пасивна сграда с успешен Blower Door тест

Проектът за плюсово-енергийна къща в с. Кладница, проектиран и ръководен по време на строителството от Студио АРХЕ, посрещна изискванията за въздухонепроницаемост на стандарта пасивна сграда с резултат от Blower Door тест 0,13 [h-1] при под-налягане 50 Pa.

Задължителният за пасивните сгради тест доказва въздухоплътността на сградната обвивка, която от своя страна е необходима при сгради с принудителна вентилация с рекуперация.

Blower Door тестът се извършва чрез създаване на налягане / под-налягане с помощта на голям вентилатор, който се монтира на отворен прозорец / врата. По този начин се измерва процентът на инфилтрация на въздух през сградната обвивка. Допустимият резултат от Blower door тест за всяка пасивна къща е 0,6 [h-1], което означава, че 0,6 от въздуха в обема на сградата преминава през сградната обвивка при 50 Pa налягане за 1 час. Постигането на резултат от 0,13 [h-1] от проведения тест за къщата в с. Кладница е следствие от екипната работа по проектиране, съгласуване на всички детайли с фирмите изпълнители и стриктното контролиране на качеството на строителство на обекта.

Този резултат е отличен за сграда с лека конструкция, където въздухонепроницаемата обвивка се постига благодарение на специални фолиа, лепенки и лепила, при които има опасност от разлепване по време на Blower Door теста. За радост на целия екип, резултатът от теста бе по-добър от очаквания.

След доказаното ниво на въздухонепроницаемост, продължава усилената работа по строителството на плюсово-енергийната къща.