Архитектурно студио Архе

Държим под контрол стойността на обекта във всяка фаза на проекта.

Начало / За нас / Новини / Плюс енергийна жилищна сграда в Делта Хил, Кладница

Плюс енергийна жилищна сграда в Делта Хил, Кладница 

15.12.2013, арх. Евелина Цветкова, сп. Oще за къщата, бр. 12, 2013 г.

Натрупаният опит от екипа на студио Архе довежда до създаването на една успешна комбинация от архитектура и съвременни екологични стандарти.

Разположена в селище Делта Хил, в близост до с. Кладница, еднофамилната пасивна къща синтезира в себе си, както архитектурни качества, така и преимуществата на модерна екологична  жилищна сграда.

Внимателното вписване на едроплощната едноетажна постройка в контекста на средата е предпоставка за успешното приобщаване на къщата към пейзажа и доброто усвояване на заобикалящите гледки. В обемно-пространствено и конструктивно решение сградата е отделена самостоятелно от обслужващите помещения и гаража, решавайки поблемите със създаването на излишни термомостове по външната повърхнина. Вкопаният в скалата гараж е разположен на уличното ниво, а къщата стъпва частично над него. 

Употребата на леки стоманени и дървени материали олекотява в пъти теглото на основната конструкция и редуцират бюджета. Стоманобетон е използван единствено за фундаментите, носещите рамки и покрива на гаража. Екстериорът е оформен от дървени перголи с вградена слънцезащита, ламинирани дървени греди и колони. Къщата е проектирана по стандарта Passivhaus.
Енергийните й параметри, измерени в PHPP са следните:

• Специфичната нужда от енергия за отопление е 12 kWh/m2 годишно;
• Нуждата от първична енергия за всички нужди е 38 kWh/m2 годишно.

Това е значително по-ниска стойност от максимално допустимите за една пасивна къща 120 kWh/m2 годишно. Резултатът е постигнат чрез заменянето на топлоизточника с такъв на биомаса, което е още един принос в екологичността на сградата, заради намаляването на коефициента за първична енергия.

• Отлична въздухонепроницаемост с резултат от Blower door тест n50: 0.13 h-1 на предварителния и 0.19 h-1 на окончателния тест. (Проектирани са стотици детайли по време на строителството, за да се получи задоволителен резултат на Blowerdoor теста под допустимия за всяка пасивна къща 0.6 h-1).
• Къщата няма нужда от климатизация през лятото.

Фактори като висококачествена изолация, внимателен баланс на остъкляването, оптимизиран и компактен обем, изчисления с PHPP, правилна слънцезащита, изключително малко или никакви термомостове, иновативна електросистема и осветление и не на последно място - вентилационна система с рекуперация с много добри характеристики са причините за постигането на посочените по-горе резултати. Освен всичко това 12.25 kWp фотоволтаични панели, инсталирани на покрива превръщат сградата в плюсовоенергийна, тъй като генерираната енергия е повече, от колкото годишната консумация на къщата. Инсталацията се грижи за акумулаторната станция на back-up система, която позволява готовата енергия да се използва за ежедневните нужди, а излишъкът през летните месеци се изпраща по електрическата мрежа. Отоплението на басейна през лятото се поддържа от 12 бр. слънчеви колектори за топла вода, а през студените месеци служат като допълнително подпомагане на отоплителната система.

Въпреки високото качество на използваните в проекта системи и материали и многобройните екстри от висок клас, строителната стойност на къщата възлиза на около 1000 €/м2. Също така добрата организация по време на процеса на строителство допълнително оптимизира разходите и цената. Капиталовложенията, нужни за достигане на стандарт пасивна къща са изчислени на общо 4,43% от общата стойност на сградата, а разходите за достигане на плюс-енергиен баланс - 9,24%

Натрупаният опит от екипа на студио Архе довежда до създаването на една успешна комбинация от архитектура и съвременни екологични стандарти. Целта на проекта е не просто пасивна къща, а дом, носещ на обитателите уют, чист и свеж въздух, безпроблемна, евтина експлоатация и комфорт.

Гледайте видео клипове включващи проекта и реализацията на къщата.