Архитектурно студио Архе

Инвестицията в подробен работен проект се връща многократно по време на строителството.

Начало / За нас

За нас 

"АРХЕ" създава уникални сгради, образци в архитектурата и инженерството, построени с  изключително  високо  качество,  доказано  пасивни, с неповторим комфорт на обитаване.

Архитектурно студио “АРХЕ” е създадено през май 2007 г. от арх. Георги Николов с основен предмет на дейност изработване на проекти в областта на архитектурното проектиране.

Основната цел и стремеж при създаването на ателието са постигането на устойчиво строителство и енергийна ефективност, водещи до нов комфорт и естетика на обитаване, съвременен и нетрадиционен облик на проектираните сгради в унисон с природата и нейното опазване.

След повече от седем години присъствие на пазара студиото е вече утвърдено като пионер в страната ни в прилагането на стандарта пасивна сграда с редица свои проекти, като начало за еднофамилни къщи, както и разработки за големи и нежилищни сгради.

Предимствата на „АРХЕ” отличаващи го от останалите архитектурни ателиета са съсредоточени главно в следните направления:

  • Качествено и детайлно проектиране на пасивни и нулевоенергийни сгради;
  • Мениджмънт по време на строителството;
  • Пълен инженеринг в строителството на пасивни сгради;
  • Предвидимост и оптимизация на бюджета на строителството;
  • Проектиране и цялостно изпълнение на дървени конструкции.

Проектиране

Ателието предлага детайлно изследване на проектните дейности с изготвянето на предпроектни и проучвателни анализи с цел достигане на максимална инвестиционна ефективност на строителното начинание. Проектите ни предлагат висококачествено професионално отношение и завършеност до най-дребния детайл. По този начин ателието осигурява изключителен продукт със заложени в него високи технологии и иновационни решения в посока постигане на пасивна и устойчива сграда, водещи до популяризиране на екологичната и хармонична съвременна архитектура. С изготвянето и предаването на проектната документация студиото извършва и пълен контрол върху изпълнението й до завършването на обекта.

За нас холистичният подход в проектирането дава най-качествени резултати. За това ателието включва целия екип специалисти още от самото начало на проектирането и поддържа интердисциплинарен модел на работа до завършване на обекта. Проектантите по всички части са с доказана висока професионална квалификация и опит, споделящи идеята за постигане на природосъобразност и устойчивост в строителството.

Арх. Георги Николов е първият български архитект със сертификат Certified European Passivhaus Designer от Passivhaus Institut - Dr. Wolfgang Feist, Дармщад, Германия.

 

Мениджмънт по време на строителството

Ателието предлага услугата „Ръководител проект” до въвеждането на обекта в експлоатация. По този начин поема основните организационни функции по време на строителството: изготвя подробен план график на обекта и контролира спазването му, провежда тръжните процедури и участва заедно с Възложителя в избора на строители; координира дейността на изпълнителите, упражнява ежедневен проектантски надзор, носи отговорност до приключване на строежа. Практиката показва, че за постигане на качествени резултати при изпълнението на строеж в съответствие с проекта, всеки обект трябва да има силен ръководител. В работата си „Архе” се е доказало като добър проектов ръководител и организатор на строителството.

Пълен инженеринг в строителството на пасивни сгради

Студиото предлага комплексна услуга по проектиране, менажиране и изграждане на обекти по стандарта Passivhaus от позицията на единствен контрактор с клиента. С натрупването на дълогодишен опит в проектирането и управлението на обекти, екипът на АРХЕ предлага услугите си на партньор за успешна реализация с най-високо качество на строителството, при предвидима твърда цена и срок.

Предвидимост и оптимизация на бюджета на строителството

Всеки инвеститор в строителството трябва да разполага с възможността да планира сигурно бюджета на сградата и да го контролира стриктно през целия процес - от първите стъпки на проектирането до успешната реализация. Ето защо ние можем да предложим своя богат опит и знания за ценовите нива в строителството. Благодарение на натрупания опит на проектов мениджър на редица построени обекти, АРХЕ може да проектира и бюджетира едновременно, като по този начин да отговори най-точно на заданието на клиента, от друга страна да не надхвърли желаната стойност на обекта. Оптимизацията на бюджета на строителството, без да се правят компромиси с качеството, е онази предпоставка, която води до успешна реализация без непредвидени разходи.

Проектиране и цялостно изпълнение на дървени конструкции

Дървените конструкции са носител на прецизност, екологичност, високо качество и ниска цена. Тези качества се гарантират при условие, че дървените конструкции са професионално проектирани и изпълнени с безупречно качество.

С успешното завършване през последните години на редица проекти със значително завишени изисквания към дървената конструкция, ние натрупахме знания и опит, с които малко наши конкуренти могат да се представят в тази област. Строителството с масивна дървесина изисква познания за световните достижения и практики, задълбоченост и прецизност при проектирането и накрая качествено изпълнение. Ние можем да осигурим тези важни предпоставки и да ги обединим в предоставянето на пълен инженеринг в модерно строителство с дървесина.